Žiactvo

 
Žiactvo a
členstvo v škole

Čo v praxi znamená byť žiakom Ružového Kríža?
Učenie transfigurácie nie je len filozofickým systémom, ale musí byť  „prežívané“. O to sa snažia žiaciDuchovnej školy. Popri žiactve je tiež tým, ktorí (ešte) nechcú alebo nemôžu splniť podmienky pre žiactvo, ale predsa by chceli zostať so Školou v kontakte, umožnené členstvo v Lectorium Rosicrucianum. Pre obe formy vzťahu sú stanovené pevné mesačné príspevky.

Orientácia
a osobná sloboda
Než sa niekto dobrovoľne rozhodne vstúpiť do školy, môže využiť mnoho, samozrejme, nezáväzných možností k orientácii. Práve tak môže, kedykoľvek si to bude priať, opäť prerušiť kontakt so Školou. Osobná sloboda je považovaná za jediný správny základ pre to, čo každý človek sám spozná ako svoje poslanie.
Chrámy,
konferenčné miesta a mestské centrá

Lectorium Rosicrucianum vlastní chrámy a konferenčné miesta v mnohých krajinách. Žiaci sa tam pravidelne schádzajú na chrámové služby alebo na iné stretnutia, počas ktorých sa zahlbujú do učenia múdrosti transfigurácie a zamýšľajú sa nad tým, ako toto učenie preniesť do svojho života. Približne stošesťdesiat menších centier slúži rovnakému cieľu, rovnako ako verejné prednášky a kurzy pre tých, ktorí majú záujem o učenie školy. Okrem toho ešte asi 3000 členov využíva možnosť orientácie.

Životná zmena

Morálka

Žiaci sú nabádaní k zásadnej zmene života, ako je napríklad vegetariánstvo, zrieknutie sa fajčenia, alkoholu a iných drog. Samozrejme, očakávaná je vysoká morálka. Na vnútornom vývoji i vonkajších aktivitách sa podieľajú v rovnakej miere muži aj ženy. Žiaci sú ľudia všetkých vekových kategórií, avšak diela školy Lectorium Rosicrucianum sa aktívne zúčastňuje nápadne veľa mladých ľudí. Žiakom sa je možné stať od 18 rokov.
Práca s
deťmi
Školy Jana van Rijckenborgha

Výchove detí je venovaná veľká pozornosť. Existuje aktívne dielo mládeže s vlastným medzinárodným centrom „Noverosa“ v strednej časti Holandska. Deťom sú približované základné pojmy gnostického učenia všetkých dôb prostredníctvom rozprávok a poviedok. Starším deťom sú tieto pojmy racionálne vysvetľované. Okrem toho existujú v Holandsku tri špeciálne základné školy „Jana van Rijckenborgha“.