Symbolika

 
Symbolika Najviac používanými symbolmi sú:
Kríž s ružou Kríž s ružou v priesečníku, v zlatej farbe.

Kruh, trojuholník a štvorec Kruh symbolizuje večnosť, nekonečnosť a tiež mikrokozmos.

Trojuholník je symbolom troch veľkých síl vychádzajúcich z Logosa, ktoré sú označované ako Otec, Syn a Svätý Duch.

Štvorec predstavuje základ pre stavbu nového človeka.

Pentagram Pentagram je symbolom znovuzrodeného, nového človeka.