O škole

 
Lectorium Rosicrucianum Lectorium Rosicrucianum alebo Medzinárodná škola Zlatého Ružokríža chce hľadajúcich upozorniť na zlatú niť, ktorá vedie z labyrintu našej zlomenej reality k pravde a spojiť ich s ňou.
Cesta transfigurácie Tento žiariaci zväzok tvorí láska, pravda, poznanie (gnóza) a čin. Predovšetkým to je ale cesta, ktorou je možné ísť a ktorú všetky náboženstvá vo svojej počiatočnej forme ukazujú. Žiadny majster ani zasvätenec nemôže pravdu odovzdať iným ľuďom. Človek k nej musí preniknúť sám a to s veľkým úsilím a cez mnoho prekážok, a síce procesom premeny, znovuzrodením duše, alebo transfiguráciou. Hodnoverná Škola ukazuje cestu a svojich žiakov učí touto cestou ísť.
Božský poriadok Zo zamýšľanej transfigurácie nemá prospech ľudská osobnosť, ale božské sebe, ktoré v človeku postupne precitá. Pre osobnosť to však má veľké dôsledky: stáva sa nástrojom, služobníkom iného poriadku, Božieho poriadku, »ríše, ktorá nie je z tohto sveta«. Avšak človek sa aj potom nachádza v tomto svete a v službe blížnym.
Tradícia
škôl mystérií
Pozná vývoj, históriu a zakladá sa na skorších impulzoch duchovného precitnutia u gnostikov, albigéncov, katárov a klasických ružokrižiakov sedemnásteho storočia.“

 

TOPlist